Bezieling, dankbaarheid en gemeenschapszin

Bezieling, dankbaarheid en gemeenschapszin

Het belangrijkste voor een gezond leven is geluk

The present is a present!

Michael McEvoy: de hoeveelheid informatie, die een mens in deze moderne wereld binnen krijgt is enorm. We krijgen adrenaline van stress, dopamine omdat we van alles moeten en koffie om wakker te worden. Onze hersenen worden overvoerd.
Als je geest rustig is, is het logisch, dat je minder snel ziek wordt. Ons autonome zenuwstelsel zorgt voor onze hartslag, spijsvertering en slaap. Allerlei functies, maar nu zijn wij door de stress steeds in een fight- flight modus. Onder deze omstandigheden nemen mensen ook meer risico, dat weer meer stress geeft.

De amygdala beslissen of de stressor echt gevaarlijk is of dat we kunnen ontspannen. Alleen tijdens ontspanning kunnen we onze weefsels regenereren en repareren.
Dr. Deanna Minich: we hebben altijd stress gehad, maar. Nu lijkt het echter chronisch.
Dat geeft volgens Dr. Titus Chiu synaptische overbelasting. We hebben te veel om op te letten: social media, e-mails en allerlei andere verplichtingen. Dingen zijn makkelijker te regelen dan vroeger, maar nu doen we alles zelf, zoals een reis boeken. Zo word je synaptisch verzadigd en ' beslissing moe'. De capaciteit om goed te beslissen neemt dan af.

Pedram Shojai: we zitten in een bewustzijnscrisis. We hollen als lemmingen achter reclame boodschappen aan en hier is mindfulness een goede manier om tot jezelf te komen. Dus het nadenken over hoe voel ik mij eigenlijk en wat is goed voor mij.

In Costa Rica is het motto: Pura Vida: Puur leven. In zo'n leven waar de focus ligt op goed eten en een fijn gemeenschapsleven leef je vanzelf langer. 
Luciano Grijalva: wij hebben hier rust in de dorpjes, de mensen hebben geen stress.
George Stenos in Griekenland:. De Ikarianen zijn vredige mensen, ze hebben geen stress of boosheid. Ze zijn niet neurotisch, lossen alles vredig op.
Dhru Purohit: mensen, die in een fijne gemeenschap wonen, weten hoe ze alles langzamer moeten doen. Er worden rituelen gedaan.

Een voorbeeld van mensen in New York: Nu wordt sjabat gedaan door een groep Joodse mensen en met veel mensen gegeten op vrijdag om langzamer te leven.
Hatsume Oshiro: vroeger kwamen mensen veel vaker samen om met elkaar te eten. Bijvoorbeeld als iemand was gestorven of er een baby was geboren. Je nodigde ook je buren uit, ook al kende je die niet. Hier in Okinawa hebben we nog die speciale band met elkaar.
Sonia Massari, Phd: hier op Sardinië zijn het de collectieve netwerken, die het gebied zo speciaal maken als het om langer leven gaat.
Orestes Portellos: wij hadden vroeger Panigiria: grote gemeenschappelijke feesten, waar we ook geld ophaalden voor dingen, die voor het dorp moesten gebeuren. Dat gebeurt nog steeds en we hebben dan veel plezier! Er wordt veel gedanst. We bouwden alles zelf, zorgden voor de gemeenschappelijke dingen voor het dorp en we kregen ook geen steun van de staat.

Preston Smiles: Coach voor Persoonlijke Vrijheid: wij zijn sociale wezens en hebben elkaar nodig! Vriendschap is nodig! De gemeenschap moet als familie voelen. De ouderen hebben het laatste woord en worden gerespecteerd. Wij kunnen het leven zien als een mooi geschenk. The present is a present!

Zijn wij wel nederig genoeg?

Razi Berry, het klopt niet zoals wij tegen veroudering aankijken in onze cultuur.
Hier stoppen we onze ouderen in een soort ' warenhuis', terwijl het zitten in een cirkel met de ouderen vroeger een manier was om wijsheid en traditie door te geven. De ouderen worden uit de maatschappij gestoten.

JP Sears: natuurlijk was er een reden, dat ouderen vroeger werden gerespecteerd! De jongeren kregen er veel voor terug. Een jongeman zegt: Ik wil leren van hun littekens en daar de verhalen van horen. Zijn wij wel nederig genoeg? 
Veel mensen, die vlak voor hun sterven zijn zeggen: ik wou, dat ik mijn vriendschappen beter had onderhouden.

Jose Santos: je hebt vrienden nodig, want als je alleen vijanden hebt kan je niet ontspannen. 
Chris Wark, schrijver en overlevende van kanker: uit onderzoek blijkt, dat eenzaamheid meer doden veroorzaakt dan overgewicht. 
Marc Winn: we zijn veel verbindingen kwijtgeraakt.

Hatsume Ishiro, een vrouw van 74 van Okinawa: ik denk, dat Amerikanen eenzaam zijn. Individualiteit is belangrijk, maar mensen kunnen niet alleen leven. In plaats van medicijnen te slikken, kunnen we beter nadenken over hoe onderlinge verbindingen kunnen worden hersteld. Eenzame opsluiting is niet voor niets een zware straf in de gevangenis. Prof. Aristo Vojdani( Phd, MSC (neuro immunoloog) Er was een onderzoek van 20 jaar terug, waar mensen werden gevraagd: op hoeveel mensen kan je rekenen. Toen was het gemiddelde 3, nu is het onderzoek herhaald en is het gemiddelde 1. We leven dus steeds geïsoleerder. Door de telefoon verliezen we verbinding met onze omgeving.

Belangrijke vragen, die Alan Watts 20 jaar geleden al formuleerde: wie ben je echt, waar verlang je naar, wat is het verlangen van je ziel, wat weet je echt? Wat is waar op basis van mijn ervaringen? Waar pas ik volgens dit plaatje? Verder: hoe vervolg ik mijn leven in deze staat van openheid.

Door die vragen te beantwoorden kan je jezelf onttrekken aan beperkende maatschappelijke ideeën. Maar hoe blijf je goed gegrond in je eigen energie en verlies je jezelf niet in externe ideeën?

JP Sears: onze kindertrauma's kunnen ons in een verhoogde staat van alertheid houden. Volgens recente onderzoeksresultaten blijven volwassene, die in hun jeugd getraumatiseerd zijn zogenaamd serotonerg, dat wil zeggen, steeds onbewust oplettend of de directe omgeving wel veilig is. Dat betekent, dat zij ook minder makkelijk de verdere omgeving zullen onderzoeken.

Ons hele endocriene systeem wordt beïnvloed door wat wij niet hebben ' verteerd' van onze jeugd. Zo kan dit uiteindelijk leiden tot angst voor succes of voor falen. Dat kan voor iedereen anders zijn.

The adverse childhood event study, die in 1998 begonnen is bij meer dan 17.500 volwassen geeft schokkende resultaten. Het is gebleken, dat hoe meer trauma's iemand heeft ervaren, zoals geweld, scheiding en dergelijke, dit kan leiden tot een reductie van 20 jaar qua levensverwachting. Dit werd weergegeven in 'aces': een soort risicopunten. Bij 4 hadden mensen 400 % meer kans op Alzheimer en depressie. Of 6x meer kans op chronisch vermoeidheidssyndroom of fybromyalgie. Bij 8 aces was de kans op longkanker 3x zo groot.

De prefrontale cortex is pas op het 26 e jaar volledig ontwikkeld en als er dan iets moeilijks gebeurt maken de hersenen een interpretatie of conclusie vanuit een egocentrisch perspectief. Dit kunnen ideeën zijn zoals: ik ben niet goed genoeg, ik ben niet snel genoeg en dit worden geloofsovertuigingen, die worden meegenomen naar de volwassenheid en deze regeren dan het leven, tenzij wij daar iets aan doen.

Het lichaam is een levende bibliotheek 

Er is nieuw onderzoek, waaruit blijkt dat het kind mimicri neuronen opbouwt, zoals wanneer de moeder met het kind met empathie communiceert. Dan bouwt het kind dezelfde neuronen. Dan worden er dus empathie neuronen gebouwd en als een kind dus geen empathie krijgt bouwt het niet deze neuronen en kan het later niet met empathie communiceren. Neuronen beïnvloeden het leven later ook met minder capaciteit om met stress om te gaan. Hoe je de werkelijkheid ziet zal dus sterk worden beïnvloed door hoe er naar je " gespiegeld" is. 

Vervelende ervaringen blijken het gewicht in de volwassenheid te beïnvloeden, gezondheid, hoeveel ziekteverzuim iemand zal hebben, verslaving of goed voor jezelf kunnen zorgen.

Een kind dat trauma beleeft ontwikkelt een heel ander neuroendocrien systeem, de hormonen gaan anders functioneren, er zijn lange termijn invloeden. Maar de ervaringen staan niet in steen gebeiteld. Je hebt alleen meer werk te doen. Het blijkt uit onderzoek, dat traumageheugen tot 12 generaties wordt doorgegeven. Maar er zijn mooie therapeutische rituelen, die kunnen worden gedaan om dit door de generaties te helen.

Preston Smiles: het lichaam is een levende bibliotheek. Trauma's bepalen onze routes, hoe we het leven zien en gaan benaderen. Het is dan belangrijk bewust te gaan worden over wat deze overtuigingen zijn. Hoe kan je deze ombuigen naar positieve ideeën over jezelf en de wereld. ' Ben ik dit, of ben ik dit geworden. 
Er wordt gezegd: psychosomatische issues brengen ons in gemakkelijke boodschappen over wat goed is om naar te kijken en onderzoeken. Deze signalen zijn nodig om ons bewustzijn naar toe te trekken, anders gaan wij eraan voorbij.

Alle ziekten zijn een manifestatie van een patroon. Wij zijn niet geschoold in het oplossen van pijn en trauma. Als kind worden we dan emotioneel geconstipeerd, want we weten niet hoe we de pijn moeten verteren en stoppen deze weg. Vaak zijn het familieleden, die het trauma veroorzaken, terwijl die juist voor een veilige omgeving zouden moeten zorgen om het onveilige trauma te verwerken. 

Dus bij voorbeeld als mamma voor schaamte heeft gezorgd, kan het kind niet naar de moeder op dit te verwerken. Dan moet het trauma worden opgeborgen. 

Toch kunnen deze verwondingen een zegen worden als ze worden geheeld. Er is een verschil tussen je slachtoffer voelen of het bewustzijn hebben van een slachtoffer.

De context bepaald de inhoud, dus zodra de onbewuste overtuigingen bewust zijn gemaakt, kunnen ze niet meer het dagelijkse leven regeren. Deze impliciete geheugensporen kunnen overal zijn opgeslagen in het lichaam of energieveld van de aura. Deze onbewuste traumavelden of beter de conclusies, die met taal gemaakt zijn na de traumatische gebeurtenis, blijven sturen.

Wanneer in een systeemopstelling dit moment wordt aangeraakt en de hersenen dan pas begrijpen, dat deze waarheid van toen was en niet meer van nu, blijkt er een integratie te ontstaan in de hersenen met vaak een fysieke of emotionele reactie. 

Dit kan stap voor stap gebeuren, zodat het ego als een ballon telkens een geheugenspoor of emotioneel trauma kan loslaten. Soms is een trauma zo groot, dat het alleen lukt om af en toe een laagje van het emotionele trauma te helen. Dan gaat het niet in éen keer. De wetenschap geeft nu aan dat energievelden bestaan, dus dat de waarheid niet alleen afhangt van wat wij kunnen meten en wegen.

Nu neem ik mijn leven in de hand

Dr. Bradley Nelson: ik was geobsedeerd door het vinden van oplossingen voor de ziektes en trauma's van mijn patiënten. Wat ik vond was dat of het nu ging om depressie, pijn, onvruchtbaarheid of welke klacht dan ook: als het emotionele trauma was geheeld werden de klachten opgelost. Dit gebeurde onafhankelijk van de leeftijd of klacht. Het ging dus om het vinden van de onderliggende bagage.

Er komt een moment voor iedereen, dat je kan besluiten: Nu neem ik mijn leven in de hand en ga ik de emotionele bagage opruimen.

Ook het trainen van mensen om in een parasympatische staat te komen is van belang. Mindfulness gecreëerd door Jon Kabat Zin, meditatie, yoga, slaap, het oefenen op een rustig hartritme met Heartmath, een wandeling in een bos met oude bomen, er zijn vele mogelijkheden.

Pedram Shojai: we leven in een tijd, die versnelt en daar moeten we ons nu eenmaal op aanpassen. De eenvoudigste manier is om je ademhaling te monitoren en te verlangzamen. Gewoon je aandacht daar naartoe brengen. Het is eenvoudig en je hoeft er niet voor naar de Himalaya. Als de ademhaling steeds te hoog is, is de pH-waarde steeds niet optimaal. Dan raakt het lichaam makkelijk in de stress modus. 

Emily Fletcher: als we mediteren raken we uit de fight-fight modus. Dan kan je vanuit een logische manier van denken besluiten om niet een rol koekjes op te eten, terwijl je als je in de fight- flight modus bent je lichaam zoveel mogelijk suiker en vet wil hebben en dus die rol koekjes zo snel mogelijk wil hebben. Dan gaan overlevingsmechanismen van duizenden jaren een rol spelen. Als je gestresseerd en moe bent kan je deze mechanismen niet de baas.

Dr. Titus Chiu,MS, DC: meditatie is een van de beste dingen, die we kunnen doen om de veroudering van de hersenen tegen te gaan. En iedereen kan dit altijd en overal doen. Als je gaat mediteren kom je online met jezelf en met wie je bedoeld bent te zijn. Dingen gaan makkelijker en het geeft energie. Dan voel je je het meest als jezelf.

Meditatie is niet alleen een soort pedicure voor de hersenen, maar nu is meditatie het beste wat je voor jezelf kan doen, want als je jezelf heelt, help je het collectief te helen.


Prof. Vic Stretcher, Innovation& Social Entrepreneurship. Ik was bij een guru en leerde, dat er wel 200 soorten meditaties zijn. Voor elk doel een andere, sommige voor focus, waarbij je je op een woord gefocust. Dan kunnen gedachten van het verleden of de toekomst naar voren komen, maar de mantra zorgt ervoor met de aandacht in het NU zijn. Wanneer je dat doet komt er meer afstemming op het doel van je leven. Er komt meer energie voor wat je echt wil bereiken. 
George Stenos(92 jr): nadat ik met pensioen ben gegaan heb ik boeken geschreven. Sommige werden over de hele wereld uitgegeven. Ik geef ook een kalender uit, die over de hele wereld verkrijgbaar is.

IK WIL MET EEN GLIMLACH STERVEN

Paul Check, het gaat erom dat je de moed hebt om te doen, wat je het liefste doet. Dan wordt het leven werken met liefde en dat geeft duurzaamheid. Soms zijn dat verlangens om te doen, wat wij denken dat betekenis heeft. Dit doel dat wij denken te hebben, kan ook te maken hebben met onopgeloste pijn over dat je er eigenlijk niet toe doet en weinig betekenis hebt.

Hoe weten we dat we iets doen, dat met onze werkelijk doel te maken heeft: dan voelen we ons vervuld. Bij voorbeeld een beroemdheid of iemand, die verhalen voorleest aan kinderen, die sterven en geen bezoek krijgen in een ziekenhuis. De laatste kan in anonimiteit geweldig werk doen en zich heel vervult voelen.

Dr. Keesha Ewers: toen ik vroeger mensen assisteerde die gingen overlijden, was een van de meest bijzondere herinneringen die ik heb,van een vrouw ,die tijdens het hele transitieproces blij bleef. En zij was een alcoholiste. Daardoor realiseerde ik mij, dat het niet uitmaakt met wie of wat je een spirituele verbinding hebt, of je een moslim bent, katholiek of een 7- de dags adventist. Als je in ieder geval een spirituele verbinding hebt, sterf je goed, omdat je dan geen angst hebt.

Salvatore Scanu: ik wil met een glimlach sterven, want dan kan ik naar het paradijs. Dat is wat iedereen wil. Dan wordt je voor de offers in dit leven gecompenseerd. 
De gebroeders Melis: wij bidden altijd samen.
Dr. Deanna Minich: wat ik denk is dat wat een religie of een vorm van spiritualiteit voor je doet het verlichten van stress en belasting is. Het idee, dat je je problemen kan geven aan een hogere macht is heel verlichtend en geeft vertrouwen. Dat kan bevrijdend zijn.

Ines Pittau(103): ga naar de kerk en vraag God om gezondheid en vrede. Het geloof, dat je hier bent met een reden is belangrijk. 
Zenbuddisten zeggen, dat al het leiden komt van een gevoel afgescheiden te zijn. 
Pedram Shojai: hoe breng je je dagen door? Doe je wat je wil doen? Met wie je dat wil? 

Sachin Patel: het belangrijkste voor een gezond leven is geluk. Het beste is als je in de ochtend wakker wordt en je je verheugd op wat de dag gaat brengen.

 

Meer informatie? Bel of mail gerust!

Contact