Systeemopstelling; Wie ben ik dan…?

Peter heeft tot zijn 60e jaar zijn plaats 'geofferd' voor zijn ongeboren broertje

Peter komt bij mij voor een coachingssessie, we gebruiken de methodiek 'opstelling'. Zijn eerste woorden...

"Eigenlijk ben ik nooit gelukkig, Ik ben het een keer geweest en toen schrok ik ervan. Toen dacht ik, ik raak het toch weer kwijt."

Geluk en Blijdschap

Voorbeeld van een cliënt die zijn hele leven zijn ‘plaats’ in het gezin heeft geofferd uit respect en liefde voor een dood geboren broertje...

Hij legt Geluk en Blijdschap neer, de woordjes op een papier en in de ruimte gelegd, zodat hij kan ervaren wat het is.

Maar eerst gaat hij ergens anders staan op intuïtie. Het lijkt nodig de rest van de familie in gedachten uit te nodigen en voor hem op rij te laten staan.

Meteen komt de belangrijkste informatie naar boven: zijn moeder heeft als eerste kind een doodgeboren kindje gehad, een jongetje. Na een paar zusjes werd hij geboren en kreeg dezelfde naam. Het lijkt duidelijk, dat Peter zijn plaats daarop tot nu toe heeft opgeofferd voor zijn eerstgeboren broertje.

Systeemopstelling

Wie ben ik dan?

In gedachten mogen zijn ouders kennis maken met dit jongetje en hem een naam geven. Ook al is het dezelfde naam als hij heeft. Hij voelt meteen een soort identiteitscrisis: wie ben ik dan?

Ik help hem: dit is jouw lichaam en dit behoort jou toe. Uit liefde heb je zijn lot gedragen en hem een plaatst gegeven in de familie en jouw eigen plaats geofferd. Nu kan hij zijn eigen plaats innemen en jij vrij worden.

Zijn hele leven is tot nu toe een strijd om een ergens een ‘plaats’ te bemachtigen en met rust in te kunnen nemen. Ook ergens een baan te hebben en houden. Terwijl hij zo intelligent is en veel kwaliteiten heeft.

Symbiotische relatie

Het is een indrukwekkende sessie: zijn ouders leggen hun handen op het hoofd van het ongeboren jongetje en daarna helpen wij de moeder het enorme verdriet helen, wat zij altijd bij Peter heeft neergelegd. Ook ging zij zo een symbiotische relatie aan met Peter. Onderling zijn daardoor alle relaties in het gezin verstoord.

Ik raad hem aan er met niemand over te praten, zijn familie zal het toch niet begrijpen. Zeker niet wat een enorme impact dit heeft gehad op zijn leven en dat van de familie.

Laat de Ziel verder de tijd om te helen van deze verstoring.

 

Meer informatie? Bel of mail gerust!

Contact